Львівська Дитяча Школа Народних Мистецтв  була заснована  у 1991 році одночасно з відродженням Української держави. Становлення держави багато в чому залежить від рівня духовного та культурного розвитку народу. У сучасних умовах мистецька освіта  виступає одним із найважливіших і вирішальних чинників духовного та культурного оновлення суспільства. Мистецький заклад покликаний виконувати соціальне замовлення: забезпечувати дітей якісною освітою і свідомою мотивацією на навчання впродовж життя, а також створювати можливості для успішного свідомого  професійного самовизначення.

Педагогічний колектив ДШНМ  своїм головним завданням бачить виховання своїх учнів на засадах національної культури та формування особистості мистецько-творчої, яка може становити основу інтелектуального потенціалу нашої держави.

ДШНМ має художньо-естетичний напрям  та зміст навчання  і надає можливість дітям  різних вікових  категорій безкоштовно отримати  художню освіту. Навчання базується на глибокому вивченні  народного мистецтва, його переосмислення  та трансформації  в сучасному світі.

В школі створена гнучка структура, яка складається з двох  відділів:

 1. Підготовчий  відділ

Тут навчаються діти віком від 4,5 до 7 років, вони знайомляться  з основами, жанрами та різними  техніками образотворчого мистецтва, формують стійкий інтерес до занять.

Програма розрахована на 2 роки.

 1. Художньо-ужитковий відділ

         Програма художньо-ужиткового відділу  розрахована на 4 роки. Тут вивчають рисунок, живопис,  композицію, історію мистецтв, сакральне мистецтво.

         Ужитковий відділ поділяється за напрямками:

 • художній текстиль
 • фітодизайн
 • моделювання одягу
 • художня вишивка та моделювання одягу
 • кераміка
 • гердан
 • графіка
 • сакральне мистецтво
 • комп’ютерна графіка
 • скульптура.

Інтеграція України в загальноєвропейський простір потребує розроблення нових напрямків роботи з обдарованим дітьми. Обдарована особистість багатогранна. Тому сучасна мистецька школа повинна забезпечити повною мірою розвиток найпотаємніших творчих нахилів дитини. Школа пишається плеядою педагогічних працівників, неординарних митців, сміливих новаторів в пошуках форм та методів викладання та водночас ревних послідовників кращих набутків українського національного мистецтва. Неповторність ДШНМ сьогодні проявляється у витворенні індивідуального незалежного творчого обличчя. Світ дитини – це світ казки, в яку вона потрапляє переступаючи поріг нашої школи. На інтуїтивному рівні  вони відчувають закони композиції та кольорознавства, творять поетичні, глибоко філософські образи, розкриваючи назовні свій внутрішній казковий світ.

Метою роботи нашого педагогічного колективу є гармонійний розвиток дитини і усестороння мистецька освіта. Школа надає всі можливості для  творчого становлення та розвитку особистості дитини.

Основою навчання в ДШНМ є система авторських класів, побудована на технології особистісно-орієнтованого виховання.

Стратегічна лінія діяльності вчителя - формування творчої особистості учня. Педагогами ДШНМ широко використовується «технологія майстерні», яка є однією з форм, що сприяє  професійному вихованню учнів.

Головна методологічна позиція  педагога - майстра  полягає  в тому, що дитина  розвивається як індивідуальність.

Основними засадами, якими керується  педагог – майстер є принципи особистісно-орієнтованого навчання.

В класах – майстернях практикується педагогіка співробітництва. Вона передбачає таке спілкування з учнями, у якому домінує діалог, що ґрунтується на вірі в позитивний потенціал кожного учня. Він пов'язаний із перетворенням  керівної позиції педагога  та підлеглої позиції учня на зміну функції учасників: педагог - майстер  не інформує, а актуалізує, стимулює прагнення  учня до пізнання, творчого розвитку, стимулює умови для саморуху.

При використанні технології майстерень педагог - майстер використовує принцип діалогічності, який полягає в тому, що в одній групі керівником гуртка викладаються всі дисципліни: рисунок, малярство, композиція, робота в матеріалі, історія мистецтв та сакральне мистецтво, що дає можливість  спілкування та перебування в контакті з учнями тривалий час – це 9 годин на тиждень. Діалогічність взаємин спрямована на розвиток культури спілкування від найпростіших систем: «учень - учень»,  «учень - вчитель», «учень - колектив» з поступовим переходом до складніших систем: «людина - мистецтво», «людина – культура».

Зараз у ДШНМ працюють творчі майстерні: майстерня іконопису (керівник Мандрика Л.В.); майстерня текстилю (керівники: Вихованська Г. Є., Квасниця Л. М., Барна О. А., Янко М. М.); майстерня вишивки та моделювання одягу (керівники Сенчик С. М., Пенцко О. І.);  майстерня скульптури (керівник Салига В.), майстерня графіки (керівники Демцю Л. В., Татусько З. Р.)

Результативність технології майстерні та авторського класу безпосередньо пов’язана з практикою виставок «Вчитель-учень», що стає передумовою виховання творчої особистості та вибору майбутньої професії. Концепцією експозиції виставок є представлення творчих робіт вчителя та кращих творчих робіт його вихованців.

Директор школи

Вихованська Галина Євстахієвна

Працює в галузі  художнього текстилю (гобелену, килим, експериментальні текстильні техніки, розпис по тканині).

Член спілки дизайнерів України  (1990).

Член Національної спілки художників України (1998).

Працює з 1994р. в Дитячій школі народних мистецтв  на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи, з 1997 р. на посаді директора. 

Створила позашкільний заклад нового типу, який би надавав вихованцям максимально-якісну,

зорієнтовану на національну культуру  художньо-естетичну освіту .

Присвоєно педагогічне  звання «керівник гуртка–методист» у 2008 р.

Основні роботи виконані в галузі художнього текстилю, гобелени, гобеленова мініатюра, батик, розпис, об’ємно-просторова текстильна пластика. Експериментує з текстилем, рельєфом та пластиком. 

Твори характеризуються лаконічністю  пластичних засобів, експресією, в композиції  використовує народні символи і знаки.

 

Закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (1982 р.) викладачі: В. Монастирський, К. Звіринський, С. Бабков, І. Боднар.

 

Окрім  педагогічної діяльності працюю творчо. Учасник міжнародних та республіканських виставок з 1984 р.

Відзначена подякою міського голови м. Львова  А. Садового за сумлінну працю  та вагомий внесок у розвиток міста Львова.